BETA

SHOWTIMES
יוני 0

יוני 0

דרמה

הסטוריה

על רקע אירועי הוצאתו להורג של אייכמן בישראל של שנת 1962 -קצין שב"ס המתבקש לשמור על חייו של הנידון למוות, ניצול שואה החוזר לראשונה לפולין מאז ימי המלחמה, וילד הנדרש לעזור בבניית התנור לשריפת גופתו של אייכמן- הופכים לשלושה גיבורים בעל כורחם, ומציעים שלוש נקודות מבט על האירוע החד פעמי וההיסטורי שנקרה בדרכם

2024

שעה ו-46 דקות

ערבית

צפיה בטריילר

שבת - 22.6שני - 24.6שלישי - 25.6רביעי - 26.6
סינמטק - חיפה
17:00

שעת סיום: 19:01

סינמטק