BETA

SHOWTIMES
נפש אחת

כל המציל נפש אחת, כאילו הציל עולם ומלואו.

נפש אחת

דרמה

הסטוריה

מלחמה

1938. בנקאי בריטי צעיר בשם ניקולס "ניקי" ווינטון, מגיע לפראג לביקור ונחשף למצב הקשה של הפליטים היהודים בעיר, ובמיוחד הילדים, המנסים לברוח מהשלטון הנאצי. ניקי, למרות שלא היה יהודי בעצמו, מחליט לעשות את מה שלדעתו כל אדם אחר במצבו היה צריך לעשות – ולהקדיש את עצמו למשימה להצילם. אבל כשהמלחמה מתקרבת ובמרוץ נגד הזמן, כמה ילדים הוא יוכל להציל?

2023

שעה ו-49 דקות

אנגלית

צפיה בטריילר

רביעי - 20.3
הוט סינמה - קריון