BETA

SHOWTIMES
טארוט

הגורל שלך נמצא בקלפים.

טארוט

אימה

מותחן

כאשר קבוצת חברים מפרה את הכלל הקדוש בקריאת טארוט שהוא: לעולם אל תשתמש בחפיסה של מישהו אחר – הם משחררים מבלי ידיעתם רוע טהור אשר היה כלוא בין הקלפים. אחד אחרי השני, הם מתעמתים עם גורלם ונמצאים במרוץ נגד המוות על מנת לברוח מהעתיד שחזו להם הקלפים.

2024

שעה ו-32 דקות

אנגלית

צפיה בטריילר