BETA

SHOWTIMES
חולית: חלק שני

יחי הלוחמים

חולית: חלק שני

מדע בדיוני

הרפתקאות

המשך מסעו של פול אטריידס כשהוא מתאחד עם צ'אני ואמו בנתיב נקמה נגד הקושרים שרצחו את משפחתו והשתלטו על הכוכב המדברי עתיר המשאבים. מול בחירה בין אהבה לגורל היקום, פול מנסה למנוע עתיד נורא שנגלה לו בחזיונות.

2024

שעתיים ו-47 דקות

אנגלית

צפיה בטריילר

שני - 24.6רביעי - 26.6
סינמה סיטי - גלילות
20:40

שעת סיום: 23:42

אולם 16