BETA

SHOWTIMES
המאסטרו

המאסטרו

דרמה

רומנטי

מוסיקה

סיפור אהבה אמיץ המגולל את מערכת היחסים הסבוכה וארוכת השנים בין אגדת המוזיקה לאונרד ברנשטיין ובין פלישה מונטאלגרה כהן ברנשטיין.

2023

שעתיים ו-9 דקות

אנגלית

צפיה בטריילר