BETA

SHOWTIMES
חמישה לילות אצל פרדי

תצליחו לשרוד את הלילה?

חמישה לילות אצל פרדי

אימה

מסתורין

שומר אבטחה טרוד מתחיל עבודה חדשה בפיצרייה של פרדי פאזבר. בלילה הראשון שלו בתפקיד, הוא מבין שמשמרת הלילה אצל פרדי לא תהיה כל כך קלה.

2023

שעה ו-50 דקות

אנגלית

צפיה בטריילר