BETA

SHOWTIMES
הילד- סינמה אישי

הילד- סינמה אישי

אימה

מותחן

מסתורין

גרטה , צעירה אשר מתקבלת לעבודה כאומנת בבית משפחה בריטית. בהגיעה למקום המגורים, היא מגלה שההורים מגדלים בובה של ילד ומתייחסים אליה כאילו ילדם בשר ודם. מה שמתברר כפרשיה כמסוכנת ומאיימת.

2016

שעה ו-37 דקות

אנגלית

צפיה בטריילר

ראשון - 3.3
הוט סינמה - גרנד קניון