BETA

SHOWTIMES
גן קופים

גן קופים

דרמה

קומדיה

2023

שעתיים ו-11 דקות

ערבית

צפיה בטריילר

רביעי - 29.11
פלאנט - באר שבע
21:50

שעת סיום: 0:16

אולם 12


סינמה סיטי - באר שבע
19:10

שעת סיום: 21:36

אולם 18סינמה סיטי - אשדוד
18:45

שעת סיום: 21:11

אולם 3


פלאנט - ראשון לציון
16:15

שעת סיום: 18:41

אולם 1

19:00

שעת סיום: 21:26

אולם 1

21:40

שעת סיום: 0:06

אולם 1


סינמה סיטי - ראשון לציון
14:30

שעת סיום: 16:56

אולם 5

18:50

שעת סיום: 21:16

אולם 2

21:20

שעת סיום: 23:46

אולם 4רב-חן - גבעתיים
18:20

שעת סיום: 20:46

אולם 2

21:00

שעת סיום: 23:26

אולם 2


רב-חן - קרית אונו
18:20

שעת סיום: 20:46

אולם 4

21:00

שעת סיום: 23:26

אולם 4


פלאנט - קניון אילון
18:50

שעת סיום: 21:16

אולם 10


סינמה סיטי - גלילות
14:00

שעת סיום: 16:26

אולם 15

14:10

שעת סיום: 16:36

אולם 11

17:10

שעת סיום: 19:36

אולם 11

18:30

שעת סיום: 20:56

אולם 18

20:10

שעת סיום: 22:36

אולם 11

21:10

שעת סיום: 23:36

אולם 17סינמה סיטי - ירושלים
14:10

שעת סיום: 16:36

אולם 9

18:50

שעת סיום: 21:16

אולם 8

20:45

שעת סיום: 23:11

אולם 17


פלאנט - ירושלים
15:50

שעת סיום: 18:16

אולם 2

20:40

שעת סיום: 23:06

אולם 10


לב - רעננה
20:15

שעת סיום: 22:41

לב 2


סינמה סיטי - כפר סבא
17:40

שעת סיום: 20:06

אולם 10

20:40

שעת סיום: 23:06

אולם 10סינמה סיטי - נתניה
14:00

שעת סיום: 16:26

אולם 14

21:20

שעת סיום: 23:46

אולם 14


סינמה סיטי - חדרה
18:50

שעת סיום: 21:16

אולם 7

21:10

שעת סיום: 23:36

אולם 6


פלאנט - זכרון יעקב
15:45

שעת סיום: 18:11

אולם 4

18:40

שעת סיום: 21:06

אולם 8


פלאנט - חיפה
15:15

שעת סיום: 17:41

אולם18

18:00

שעת סיום: 20:26

אולם18

20:45

שעת סיום: 23:11

אולם18בית גבריאל - צמח
19:00

שעת סיום: 21:26

אולם 1

21:00

שעת סיום: 23:26

אולם 4