BETA

SHOWTIMES
מרוץ החיות הגדול

סיפורו מעורר ההשראה של יונק איטי עם צורך למהירות

מרוץ החיות הגדול

אנימציה

משפחה

קומדיה

ז'י הוא קופיף מזן איטי, שלעומת שאר חבריו יש לו אנרגיה בלתי פוסקת. כאשר ביתה של סבתו עומד להימכר הוא מחליט להירשם להתחרות במרוץ מכוניות. אם יזכה בפרס הראשון הוא יוכל לעזור לסבתו לשמור על ביתה. הרפתקה במהירות גבוהה לכל המשפחה.

2023

שעה ו-32 דקות

אנגלית

צפיה בטריילר